Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Thông tin cá nhân

 

Toàn văn kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay".

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo dục Đại học Việt Nam trong những năm qua đã có sự phát triển ấn tượng về cả số lượng và chất lượng, cung cấp ra xã hội một lực lượng lao động có kỹ năng tốt, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện - đại hóa đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển về chất lượng vẫn chưa thực sự theo kịp sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trong thời kỳ hiện nay.

Vài năm trở lại đây, người ta đã nhắc ngày càng nhiều đến thuật ngữ “chuyển đổi số” (Digital Transformation), đặc biệt ở các ngành kinh tế, kinh doanh, dịch vụ. Còn trong giáo dục đại học ngoài công lập, phải đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm đình trệ mọi hoạt động kinh tế - xã hội, sinh viên không thể đến trường, chuyển đổi số mới thực sự trở thành một quá trình sôi động mà kết quả của nó là một diện mạo giáo dục đại học ngoài công lập hoàn toàn mới, với phương thức, kĩ thuật, công cụ và phương tiện mới.

Nhằm tìm ra nhiều giải pháp để giúp các bạn học viên, sinh viên thích ứng tốt hơn trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, đồng thời thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”

Sau đây, xin trân trọng giới thiệu tới quý vị toàn văn Kỷ yếu Hội thảo.

TẢI TOÀN VĂN HỘI THẢO TẠI ĐÂY