Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Thông tin cá nhân

 

Toàn văn kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo ở Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay".

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo dục Đại học Việt Nam trong những năm qua đã có sự phát triển ấn tượng về cả số lượng và chất lượng, cung cấp ra xã hội một lực lượng lao động có kỹ năng tốt, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện - đại hóa đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển về chất lượng vẫn chưa thực sự theo kịp sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trong thời kỳ hiện nay.

Vài năm trở lại đây, người ta đã nhắc ngày càng nhiều đến thuật ngữ “chuyển đổi số” (Digital Transformation), đặc biệt ở các ngành kinh tế, kinh doanh, dịch vụ. Còn trong giáo dục đại học ngoài công lập, phải đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm đình trệ mọi hoạt động kinh tế - xã hội, sinh viên không thể đến trường, chuyển đổi số mới thực sự trở thành một quá trình sôi động mà kết quả của nó là một diện mạo giáo dục đại học ngoài công lập hoàn toàn mới, với phương thức, kĩ thuật, công cụ và phương tiện mới.

Nhằm tìm ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, trong điều kiện chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo ở Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay”.

Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu: (1) Thực trạng công tác đào tạo của Trường ta trong thời gian vừa qua; (2) Những khó khăn, thách thức của công tác đào tạo của Trường ở những chuyên ngành cụ thể mà cần tháo gỡ; (3) Đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường trong điều kiện hiện nay. Các bài tham luận được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều thông tin được cập nhật kịp thời, nhiều kiến nghị thuyết phục được đưa ra dựa trên cơ sở các luận cứ khoa học, thực tiễn và quan điểm hệ thống với những góc nhìn khác nhau.

Sau đây, xin trân trọng giới thiệu tới quý vị toàn văn Kỷ yếu Hội thảo.

BAN TỔ CHỨC