Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật môi trường

 1/ Về phẩm chất đạo đức:
-    Trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
-    Chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của nhà trường.
-    Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp, có lối sống lành mạnh, trung thực.
-    Sinh viên phải đạt điểm rèn luyện theo quy định của Đại học Đông Đô.
 
2/ Về kiến thức:
   Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Điều 27 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT). Cụ thể:
-    Sinh viên tốt nghiệp phải tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo đại học theo chuyên ngành được đào tạo, không còn nợ học phần/môn học nào.
-    Có các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục Thể chất.
-    Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thông thạo trong chuyên môn một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn. 
-    Trình độ tin học: Trình độ B (không chuyên)
-    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
 
3/ Về năng lực:
§         Kỹ năng nghề nghiệp: 
-          Điều tra, khảo sát, đánh giá ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải  pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh lao động và sức khoẻ cộng đồng; quy hoạch, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường.
-          Giám sát, quản lý và đánh giá tác động môi truờng cho các công trình và dự án đầu tư.
-          Thi công, vận hành và quản lý các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các công trình dân dụng và công nghiệp, các khu đô thị và khu công nghiệp.
-          Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tế.
-          Kỹ năng làm việc theo nhóm.

§         Kỹ năng công cụ (khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học): 
-          Đọc được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh., giao tiếp được bằng Tiếng Hàn.
-          Thông thạo những kỹ năng  cơ bản về tin họ: tra tìm tài liệu, soạn thảo văn bản, soạn thảo báo cáo trình chiếu, sử dụng các phần mềm  chuyên dụng phục vụ chuyên môn.
 
4/ Hành vi – Ý thức:
-    Có tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.
-    Có ý thức tự giác, tự học để nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.
-    Tự tin, có bản lĩnh và tự khẳng định năng lực của bản thân thông qua công việc được giao.
           Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường Đại học Đông Đô được cấp Bằng  Kỹ sư, Bảng điểm và Hồ sơ sinh viên (chứng nhận đạt chuẩn về kiến thức, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, hành vi và thái độ).
 
5/ Vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp (cơ hội nghề nghiệp):
-          Làm việc ở các cơ quan quản lý môi trường : Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở, các phòng      
-          Tài nguyên và Môi trường tại các địa phương.
-          Làm các công việc kĩ thuật xử lý môi trường, vệ sinh an toàn lao động tại các đơn vị sản xuất.
-          Tham gia các dự án.
-          Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ về các công nghệ, thiết bị nghiên cứu và xử 
           lý môi trường.
-         Giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
-         Tham gia nghiên cứu khoa học về môi trường ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu .- Có thể học  tiếp lên trình độ sau đại học ở trong và ngoài nước
 
 

1. Để vào học trường đại học Đông Đô thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển. Ưu tiên cho những thí sinh đăng ký trước 

 2. Tặng 100 suất học bổng trong năm 2015

 3. Hỗ trợ sinh viên vay vốn không lãi suất từ quỹ hỗ trợ sinh viên Việt Nam

4. Tìm việc làm thêm cho sinh viên với mức lương tối thiểu 2 triệu đồng/ tháng

5. 98 % sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (25% sinh viên có việc làm ở nước ngoài)

- Tải phiếu đăng ký xét tuyển tại đây: //brodelyne.com/home/file/Mauxinxettuyen.doc