Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Ban cố vấn trường Đại học Đông Đô

Hoạt động cố vấn  đối với mỗi trường đại học là một hoạt động rất quan trọng vì hoạt động này gắn sinh viên với những cơ hội học tập để từ đó hỗ trợ sinh viên đạt được những mục tiêu mà họ đề ra trong học tập. Hoạt động cố vấn học tập thể hiện những cam kết của nhà trường trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường nói chung và trong việc hỗ trợ học tập của từng sinh viên nói riêng. Hoạt động cố vấn của trường Đaị học Đông Đô

Hoạt động cố vấn  đối với mỗi trường đại học là một hoạt động rất quan trọng vì hoạt động này gắn sinh viên với những cơ hội  để từ đó hỗ trợ sinh viên đạt được những mục tiêu mà họ đề ra trong nhiều lĩnh vực. Hoạt động cố vấn thể hiện những cam kết của nhà trường trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường nói chung và trong những định hướng của nhà trường nói riêng

Hoạt động cố vấn của trường Đaị học Đông Đô luôn được nhà trường đầu tư quan tâm. Nhà trường thành lập nhiều ban cố vấn khác nhau nhằm giúp sinh viên - giảng viên và nhà trường có những định hướng đúng đắn

Danh sách ban cố vấn Đại học Đông Đô

- Chủ tịch Hội đồng quản trị lâm thời: Ông Nguyễn Thanh Tĩnh

- Các Uỷ viên Hội đồng quản trị lâm thời:

1. Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Xuất 
2. Tiến sỹ Nguyễn Bích 
3. Thạc sỹ Phan Mạnh Toàn

- Ban Giám hiệu nhà trường:

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Xuất - Hiệu trưởng