Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Thông tin cá nhân

 

Thứ bảy, 03/02/2024 | 01:34 GMT+7


Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 01/02/2024, Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Thái Sơn - Hiệu trưởng Nhà cái uy tín Casinoso1 ông đô đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, năm 2023, Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô đã đạt được nhiều kết quả tích cực theo chỉ tiêu và kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm đáng lưu ý, cần tiếp tục đưa ra phương hướng sửa đổi, cải thiện trong năm 2024. Cụ thể: Cán bộ, giảng viên và người lao động trong Trường có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, luôn đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công tác triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường; Các hoạt động của Nhà trường cũng đã được thực hiện đúng theo kế hoạch đã xây dựng; Tích cực đổi mới công tác quản lý, đào tạo, rà soát, ban hành các văn bản, quy trình quản lý; chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác xét công nhận tốt nghiệp theo đúng chuẩn đầu ra được công bố; Công tác tuyển sinh bước đầu đạt kết quả tốt; công tác quản lý sinh viên được Nhà trường quan tâm; cơ sở vật chất đã được cải thiện; công tác tài chính thực hiện tốt, đảm bảo thu chỉ rõ ràng cụ thể. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được phát huy có hiệu quả; Gắn kết đổi mới giáo dục với phát triển kinh tế xã hội thông qua việc mở mới ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, yêu cầu nguồn nhân lực; tích cực đổi mới phương thức dạy học; tăng cường tổ chức, chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên góp phần phát triển đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong đó vẫn còn một số điểm đáng lưu ý như sau: Một số ít văn bản quản lý chưa được rà soát, điều chỉnh kịp thời, còn có nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, điều chỉnh chương trình đào tạo theo ý kiến góp ý của các bên liên quan gắn với chuẩn đầu ra còn chậm; Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị còn hạn chế, chưa nắm bắt kịp với sự thay đổi, nghiệp vụ của một số cán bộ chưa thực sự tinh thông, chưa chuyên nghiệp; Công tác phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị chưa tốt, dẫn đến một số việc chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

TS. Nguyễn Thái Sơn - Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2024, năm của đoàn kết, đổi mới và bứt phá, Nhà trường đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ  xoay quanh việc triển khai Kế hoạch chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, nhiều mục tiêu quan trọng được nhấn mạnh như: Tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ GDĐT về đào tạo; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng quản lý về giáo dục và đào tạo của Trường; Đổi mới quản lý đào tạo theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò kiến tạo để nâng hiệu quả quản lý; Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch; tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò và tiếng nói của người làm công trong nhà trường; Tập trung ổn định, xây dựng Trường thành cơ sở giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho thị trường lao động, cho công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; Mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo; Đổi mới cách tiếp cận thị trường trong tuyển sinh, tổ chức các dịch vụ cho người học nhằm tăng quy mô đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo; Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động…..

Tại Hội nghị, đại diện nhà đầu tư - Bà Trần Thị Hương công nhận những cố gắng và nỗ lực phát triển của toàn Trường trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, Bà cũng đã chỉ ra những điểm còn thiếu sót trong công tác đào tạo, quản lý và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn hiện tại, nhằm hỗ trợ Trường trong việc đạt thành công các mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2024.

Đại diện nhà đầu tư - Bà Trần Thị Hương phát biểu

Đặc biệt, trong Hội nghị, Thầy Hoàng Văn Thảo - Phó phụ trách Phòng Khảo thí thanh tra và đảm bảo chất lượng đã công bố quyết định quyết định khen thưởng cho cho 6 tập thể lao động xuất sắc và 16 cá nhân lao động xuất sắc.

Thầy Hoàng Văn Thảo - Phó phụ trách Phòng Khảo thí thanh tra và đảm bảo chất lượng đã công bố quyết định quyết định khen thưởng

Các tập thể lao động xuất sắc được tuyên dương

Các cá nhân lao động xuất sắc được tuyên dương

Phát biểu kết luận Hội nghị, Hiệu trưởng TS. Nguyễn Thái Sơn mong rằng toàn thể viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2024, góp phần hoàn thành sứ mạng và mục tiêu trong Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô đến năm 2025, tầm nhìn 2030, và xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Ban Truyền thông và TCSK