Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Tuần sinh hoạt công dân K28 - Chuyên đề: Trang bị kiến thức luật pháp cần thiết cho sinh viên

Với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà trước; giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên, Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá học từ 05/9/2023 - 08/9/2023.

Tại buổi học thứ hai, cô Nguyễn Thị Việt Mỹ sẽ giúp các bạn tân sinh viên trang bị kiến thức pháp luật cần thiết cho sinh viên khi mới nhập học gồm: các văn bản quy định về quyền, nghĩa vụ của sinh viên; các văn bản quy định về chế độ chính sách của sinh viên; tư vấn học đường; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, xã hội; các nội quy, quy định, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

Tại đây, các bạn tân sinh viên còn được cô Ngô Thị Thảo Linh phổ biến về hoạt động Đoàn, Hội sinh viên; thi đua học tập, rèn luyện; khơi dậy ước mơ, hoài bão, ý chí khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp’ các hoạt động, các chương trình văn hoá, văn nghệ; kỹ năng hội nhập trong môi trường mới, kỹ năng mới hội nhập trong môi trường mới, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Qua hơn ba tiếng đồng hồ trao đổi và thuyết giảng, các bạn tân sinh viên đã được giới thiệu về những thông tin cơ bản về luật pháp cơ bản. cũng như hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình. Chúc cho các bạn tân sinh viên sẽ trải qua quãng thời gian Đại học đầy niềm vui và kỷ niệm.