Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2022 (dự kiến)

TẢI BẢN SCAN CÓ DẤU

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-ĐHĐĐ ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

d) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

e) Có 02 thư giới thiệu của 02 giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành.

f) Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

 g) Được cơ quan quản lý nhân sự (đối với người đã có việc làm) hoặc cơ sở đào tạo (nơi sinh viên vừa tốt nghiệp); hoặc được xác nhận nhân thân bởi chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người làm nghề tự do) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Người dự tuyển là công dân nước ngoài có giới thiệu của cơ quan quản lý nhân sự, cơ sở đào tạo bậc đại học/thạc sĩ hoặc đại sứ quán.

h) Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của ít nhât 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm, tham khảo ngành Kinh tế hoặc trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo được xuất bản có chỉ số ISSN, ISBN của các trường đại học, viện, các cơ quan nghiên cứu trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

i) Đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Thông tư số 18/2021/ TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.

k) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô quyết định.

l ) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Phạm vi và chỉ tiêu tuyển sinh

a) Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc

b) Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh: 15

3. Học phí :

Năm thứ 1: 70.000.000 đồng

Năm thứ 2: 90.000.000 đồng

Năm thứ 3: 90.000.000 đồng

4. Hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch cá nhân, lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan/chính quyền;

c) Bản sao Văn bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ và bảng điểm có công chứng. Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và có xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) 01 bản gốc và 05 bản sao của thư giới thiệu;

e) 06 bản đề cương về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển;

f) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, gồm 06 bản sao các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (đóng thành tập, ghi tên và kê khai danh mục ở trang bìa), cụ thể:

Đối với bài báo: bản sao trang bìa, mục lục và nội dung bài báo;

Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: bản sao Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài, Bản tóm tắt nội dung chuyên đề nghiên cứu (đối với người tham gia và có xác nhận của chủ nhiệm đề tài);

g) 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ;

h) Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.

i) Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);

(Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra)

 5. Thời gian và hình thức đào tạo

 Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ (kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh) là 4 năm học (48 tháng) đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, 3 năm học (36 tháng) đối với người có bằng thạc sĩ. 

 Hình thức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung tại trường trong giai đoạn 2 năm đầu của chương trình đào tạo.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  Từ ngày 15/7 đến 14/10/2022.

Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học-Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên hệ: Điện thoại: 024.37119960  

Lệ phí xét tuyển: 2.000.000 đồng/1 thí sinh.

Link quy chế đào tạo: //hdiu.brodelyne.com/home/Admin/AdminAdvShortLink/Add