Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Giới thiệu về Hội cựu chiến binh trường Đại học Đông Đô

            Hội Cựu Chiến Binh trường Đại học Đông Đô thành lập ngày 06/12/2004 theo Quyết định Số 320/QĐ-CCB ngày 06/12/2004 của BCH Hội Cựu chiến binh TP.Hà Nội. Hội đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà nội và Đảng ủy trường Đại học Đông Đô. Ngay từ ngày đầu thành lập Hội đã phát huy truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận giáo dục đào tạo nhằm cung cấp cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao. Những người lính cầm súng trong cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc năm xưa nay lại là những cán bộ chủ chốt  tại các khoa và phòng, ban của trường. Họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh Viên, Công Đoàn nhà trường chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

              Hội tích cực tham gia các phong trào do Hội cựu chiến binh TP.Hà Nội và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động như: Chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát cho các hội viên, chương trình áo ấm cho trẻ em vùng Tây Bắc… Hội luôn đạt danh hiệu "Hội Cựu Chiến Binh trong sạch vững mạnh” và nhiều lần được BCH Hội Cựu Chiến Binh Thành phố Hà Nội cấp Bằng khen, Giấy khen. Đảng ủy,Hội đồng quản trị,Ban giám hiệu  luôn đánh giá cao vai trò của Hội trong các hoạt động của nhà trường.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
 
Đoàn Chủ tịch Đại hội Hội cựu chiến binh trường Đại học Đông Đô lần thứ II
 
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP.Hà Nội phát biểu trước Đại hội
 
Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017
 
Gặp gỡ nữ biệt động Sài Gòn và các chiến sĩ cách m bị địch bắt tù đày
 
Tham quan tại lán Tỉn Keo - ATK Thái Nguyên
 
Tham quan đỉnh Tân Trào - Tuyên Quang