Nhà cái uy tín Casinoso1 nền tảng

Công tác thực hiện mua BHYT,BHXH cho học sinh, sinh viên tại Trường đại học Đông Đô

Định hướng thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng và Nhà nước ta đã và đang được cụ thể hoá mạnh mẽ, từ việc hoàn thiện chính sách cho đến việc hiện đại hoá công tác tổ chức thực hiện. Xuyên suốt quá trình đó, kết quả thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong những năm qua đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng vững chắc hướng tới xây dựng nền an sinh bền vững trong tương lai.

Thực hiện công văn số 855/BHXH-BPT của Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân, Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô đã thực hiện công tác hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024.

Chính sách BHYT phát huy vai trò thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh, sinh viên. Quỹ BHYT giảm tối đa gánh nặng kinh tế cho gia đình học sinh, sinh viên trong việc chi trả chi phí khám, chữa bệnh. Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích từ phần đóng BHYT của học sinh, sinh viên để lại cho Nhà trường đã kịp thời hỗ trợ các em khi xảy ra tai nạn hoặc ốm đau.

Việc nâng cao hiệu quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên là vô cùng quan trọng, đóng vai trò tạo nền tảng thực hiện BHXH, BHYT toàn dân. Chính vì vậy, Nhà cái uy tín Casinoso1 ông Đô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BHYT đến học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh thông qua Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên. Công tác tuyên truyền của Nhà trường được thực bằng nhiều hình thức đa dạng, tuyên truyền tập trung vào những tháng đầu năm học mới nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh và sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT học sinh, sinh viên.